Kåbo snickeri

I snickeriet tillverkas bland annat friggebodar, trädgårdsmöbler och info- och entrétavlor. Vi gör även diverse produkter på beställning, bland annat har vi tillverkat bryggorna som finns utmed Fyrisån.
Inom snickeriet används giftfria oljor, färg och i huvudsak närproducerat virke.

Om du vill se våra produkter med priser så finns de i vår produktkatalog

Här kan du se filmen om Kåbo snickeri

Kontaktinformation se nedan.

Öppettider

Kåbo snickeri:

Måndag - torsdag 7 - 16

Fredag 7 - 15

Välkommen!

Arbetsmarknadshandledare

Joakim Karlsson

Handledare Coach

Lars-Conny Götberg
Uppdaterad: