Kontakt Produktion och Naturvård

Verksamhetsledare
Pia Ronnermark
Uppsala kommun
Arbetsmarknadsförvaltningen
Kåbovägen 17
753 75 Uppsala

Kontakt Livsmedel och café

Enhetschef
Anette Lönn
Uppsala kommun
Arbetsmarknadsförvaltningen
Sylveniusgatan 8B
753 75 Uppsala

Kontakt Återbruk

Driftledare
Sanna Bromander
Uppsala kommun
Arbetsmarknadsförvaltningen
Stålgatan 8
753 75 Uppsala