Kontakt

Avdelningschef

Henrik Jansson

Administrativ samordnare

Linda Hultqvist

Enhetschef

Produktion och Naturvård
Mats Ljungkvist

Enhetschef

Återbruk och caféverksamhet
Fabian Fahimi

Enhetschef

Livsmedel och café
Anette Lönn

Verksamhetsledare

Kåbo och Hammarskog
Pia Ronnermark

Driftledare

Återbruket
Sanna Bromander
3 oktober 2018