Kåbo arkivering

KÅBO ARKIVERING

På Kåbo arkivering digitaliseras arkivmaterial för ISOF (Institutet För Språk och Folkminnen) som sedan blir sökbart på internet.

Arbetet utförs i två kataloger:

Den ena är "Realkatalog". Maskinskrivna texter som berättar om människors liv i vardag och fest skrivs av i en databas.

Den andra katalogen är "Medeltida svenska namn". Det handlar om handskrivna, inskannade brev från medeltiden. En del av breven är skrivna på gammalsvenska och andra är skrivna på latin. Breven är svåra att läsa och innehållet i dem är oftast av juridisk karaktär (testamenten, gåvobrev, köpebrev och liknande).

Här kan du se filmen om Kåbo arkivering

Arbetstider:

Måndag – Torsdag: 07.00 – 15.30
Fredag: 07.00 - 15.00

Kontakta oss

Arbetsmarknadshandledare
Inga-Lill Ödman
Uppdaterad: