Allmänna försäljningsvillkor

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Offert
Offert gäller 30 dagar från offert datum. Om köparen gör ändringar i offerten förbehåller sig säljaren att lämna ny offert. Vid stor orderingång kan säljaren få problem att skaffa fram råvara till vissa produkter. Beställningarna numreras efter beställnings datum.

Ordererkännande
För att vara giltig skall anmärkning mot ordererkännandet vara lämnad inom åtta dagar från mottagandet.

Priser
Säljaren reserverar sig för prishöjningar som står utanför säljarens kontroll. Kostnader för frakt och försäkring samt speciellt transportemballage betalas av köparen.

Betalningsvillkor
Betalning skall ske inom 30 dagar från faktureringsdatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta.

Leveranstid
Leveranstid efter överenskommelse. Vissa produkter kan vara svåra att leverera med kort leveranstid eller inom önskad tid beroende på att säljaren kan behöva tid för att skaffa fram råvara. Säljaren frisäger sig från skadeståndsansvar om leverans försenats eller uteblivit på grund av råvarubrist.

Garanti
Säljaren lämnar garanti för material- och fabrikationsfel. Garantitiden för produkterna är 6 månader från leveransdatum. Garantin innebär att säljaren på egen bekostnad åtar sig att avhjälpa material- och konstruktionsfel. Härutöver har säljaren ingen ersättningsskyldighet.

Reklamation
Vid mottagandet skall mottagaren kontrollera varan. Transportskadad vara skall med det snaraste efter mottagandet anmälas till transportören. Andra anmärkningar på levererad produkt skall meddelas säljaren inom tjugo dagar efter mottagandet.

Retur
Fraktkostnader för returnerad vara som omfattas av garantin betalas av säljaren och för returnerad vara som ej omfattas av garanti av köparen.

Modelländring
Säljaren förbehåller sig rätten till mindre justeringar av mått samt smärre material- och konstruktionsändringar.

 

ÖVRIG INFORMATION

Impregnering
Produkterna är impregnerade med ofärgad impregnering vid leverans.

Färgsättning
Produkterna kan levereras målade med laserande träskyddsfärg eller enligt beställarens önskemål. Begär färgprov om ni önskar målade produkter.

Specialbeställningar
Snickerierna kan i samråd med beställaren tillverka vissa av produkterna i katalogen enligt beställarens egna önskemål eller tillverka nya produkter enligt ritning från beställaren.

 

Beställningsadress:

Hammarskog:

Uppsala kommun

Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbcenter

Att: Urban Pettersson

Kåbovägen 17

75375 Uppsala

Besöksadress: Hammarskog snickeri 75591 Dalby

Telefon: 018-727 16 84

Mobil: 070-816 54 94

E-post: urban.pettersson@uppsala.se

 

Kåbo:

Uppsala kommun

Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbcenter

Att: Joakim Karlsson

Kåbovägen 17

75375 Uppsala

Besöksadress: Kåbovägen 17

Telefon: 018-727 47 45

Mobil: 070-816 54 95

Fax: 018-727 47 53

E-post: joakim.karlsson@uppsala.se

 

Enhetschef

Mats Ljungkvist
Besöksadress: Kåbovägen 17
Postadress: Uppsala kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen,
Jobbcenter Produktion och naturvård • 753 75 Uppsala

Webb: http://jobbcenter.uppsala.se

Uppdaterad: