Arbete eller praktik för dig med försörjningsstöd

Du som har försörjningsstöd och har svårt att komma in på arbetsmarknaden kan få hjälp med arbetsmarknadsinsatser av Arbetsmarknadsförvaltningen.

Arbetsträning och praktikplats

Tillsammans med en arbetsmarknadssekreterare gör du en plan för hur du ska gå tillväga för att hitta jobb eller praktikplats. Målet är att du så snabbt som möjligt ska komma in på arbetsmarknaden. 

Det första steget mot ett arbete är att Navet gör en bedömning av din arbetsförmåga. Nästa steg är att en arbetsmarknadssekreterare på Navet kartlägger, vägleder och matchar dig mot den insats som ger störst möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer om arbete och praktik på Navets webbplats

17 december 2018