Kåbo naturvård

Inom natur- och fornvård finns det ett varierande utbud av arbetsuppgifter såsom stängsling inför fårbete, skötsel av kommunens vandringsleder och stigar, klottersanering, skogsarbete och gärdesgårdsbyggnation.

Vi får uppdrag av Länsstyrelsen och Statens fastighetsverk. Några exempel på skötselområden är: Stadsskogen, Gamla Uppsala högar, Broby gravfält och Vällnora / Bennebol bruk.

Här kan du se filmen om Kåbo naturvård

Kontaktinformation se nedan.

Arbetsmarknadshandledare

Jan Folkesson

Arbetsmarknadshandledare

Lars Karlsson
Uppdaterad: