Arbetsplatser inom Jobbcenter

Här hittar du information om Jobbcenters praktiska verksamheter Hammarskog snickeri, Kåbo cykelverkstad, Kåbo kök och service, Kåbo naturvård, Kåbo snickeri, 
Kåbo växthus och trädgård, Kåbo arkivering och Kåbo data, Jobbcenter service och Återbruket.

Kåbo och Hammarskog

Verksamhetsledare
Pia Ronnermark

Livsmedel och café

Enhetschef
Anette Lönn

Återbruket

Driftledare
Sanna Bromander
Uppdaterad: