Arbetsplatser inom Jobbcenter

Här hittar du information om Jobbcenters praktiska verksamheter Ekeby café, Hammarskog snickeri, Kåbo cykelverkstad, Kåbo kök och service, Kåbo naturvård, Kåbo snickeri, 
Kåbo växthus och trädgård, Kåbo arkivering och Kåbo data, Jobbcenter service och Återbruket.

Verksamhetsledare

Kåbo och Hammarskog
Pia Ronnermark

Enhetschef

Livsmedel och café
Anette Lönn

Driftledare

Återbruket
Sanna Bromander
24 maj 2018